Home
Home contact us facebook IG twitter  
繁體中文版 english
About TLPGA Announcement TOURNAMENTS TEST INFO APPLY ONLINE Members Ranking
Home > Ranking
積分排名
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

from 2006 to 2011 were according to the points
 
Ranking of 2022 Update: 2024-06-11
Ranking
1 Ya-Chun CHANG 3,618,392
2 Hsin LEE 3,133,206
3 Pei-Ying TSAI 2,692,198
4 Wu, Chia-Yen 2,619,917
5 Shih, Cheng-Hsuan 2,466,217
6 Hung, Juliana 1,998,955
7 Phoebe YAO 1,892,388
8 Pei-Yun CHIEN 1,589,698
9 Ho-Yu AN 1,485,938
10 Ssu-Chia CHENG 1,475,980
11 Ching-Ling CHANG 1,434,003
12 Babe LIU 1,364,450
13 Yi-Ling LIANG 1,123,319
14 Yu-Ju CHEN 1,115,708
15 Li-Ning WANG 1,091,467
16 Peng-Shan LIU 989,166
17 Tzu-Chi LIN 882,599
18 Min-Jou CHEN 862,643
19 Hsuan-Ping CHANG 795,108
20 Yi-Ting LAI 729,309
21 Min LEE 704,105
22 Hanna CHEN 660,167
23 Lynn CHIU 635,909
24 Yi-Ching WU 590,461
25 Tai, Yu-Shan 589,617
26 Wei-Ling HSU 587,698
27 Chia-Wen TAI 547,879
28 Chou, Yi-Tsen 545,564
29 Ai-Chen KUO 534,517
30 Hsiao-Ling WU 519,787
T31 Hsieh Yu LING 371,896
T31 I-Wen CHEN 513,211
32 Yang, Fei-Chien 489,170
T33 Pei-Lin YU 353,000
T33 Chen TSENG 478,195
34 Ya-Chi CHANG 469,720
T35 Chia-Pei LEE 329,700
T35 Ling-Jie CHEN 464,373
T36 Tai-Ling LEE 459,287
T36 Yi-Hui LIN 328,067
T37 Ching HUANG 452,211
T37 Hsin-En TSAI 314,050
T38 Yang, Ya-Pin 447,710
T38 Tu, Chun-Ting 305,000
T39 Huang, Yu-Hsin 298,021
T39 Chen, Hsuan 413,867
40 Hsin-Ning YEH 380,517
41 Lin, Shu-Lin 288,971
42 Erica HUANG 280,129
45 Jessica Peng 245,000
  123  

About TLPGA l Announcement l Contact us  l 
TLPGA台灣女子職業高爾夫協會