Home
Home contact us facebook IG twitter  
繁體中文版 english
About TLPGA Announcement TOURNAMENTS TEST INFO APPLY ONLINE Members Ranking
Home > Ranking
積分排名
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

from 2006 to 2011 were according to the points
 
Ranking of 2007 Update: 2024-06-11
Ranking
2 Yu-Chuan TAI 493
3 Pei-Lin YU 479
4 Hui-Fan HUANG 435
5 Bie-Shyun HUANG 390
6 Mei-Chi CHENG 361
T7 Li-Ying CHEN 436
T7 Wen-Lin LI 352
8 Huei-Ju SHIH 348
9 Li-Hsueh TANG 343
10 Yuh-Huey LEE 319
11 Ya-Ni TSENG 299
12 Yvonne WENG 298
13 Bin YU 279
14 Li-Ying CHEN 266
15 Ying-Yi WU 265
16 Ming-Yeh WU 261
17 Angie TSAI 251
18 Kwan-Chih LU 242
T19 Yu-Hsia TAI 293
T19 Wen-Ying TSAI 235
20 Mei-Ling KUO 213
21 Po-Hsia HO 212
22 Ya-Huei LU 200
23 Hsien-Hua CHEN 174
24 Yu-Hsia TAI 172
25 Mei-Chu CHANG 167
26 Chiou-Yang LEE 153
27 Yun-Jye WEI 150
28 Shu-Cheng LO 135
29 Chia-Yu LIU 117
30 Jui-Hui LEE 114
31 Hsiao-Chuan LU 99
32 Anna YU 90
33 Hsiu-Feng TSENG 74
34 Teresa LU 74
35 Mei-Yun WANG 68
36 Jhih-Yu CHI 60
37 Yu-Chen HUANG 59
38 Yueh-Shuang CHEN 57
39 Yu-Chun LIU 53
40 Hsin-Ju LIU 30

About TLPGA l Announcement l Contact us  l 
TLPGA台灣女子職業高爾夫協會