Home
Home contact us facebook IG twitter  
繁體中文版 english
About TLPGA Announcement TOURNAMENTS TEST INFO APPLY ONLINE Members Ranking
Home > Ranking
積分排名
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

from 2006 to 2011 were according to the points
 
Ranking of 2020 Update: 2024-06-11
Ranking
1 Yu-Ju CHEN 2,784,100
2 Wu, Chia-Yen 2,001,800
3 Babe LIU 1,575,600
4 Shih, Cheng-Hsuan 1,568,050
5 Phoebe YAO 1,366,500
6 Ssu-Chia CHENG 1,322,550
7 Hsieh Yu LING 1,148,290
8 Min LEE 1,110,200
9 Ching-Ling CHANG 948,250
10 Szu-Han CHEN 789,725
11 Li-Ning WANG 785,040
12 Wei-Ling HSU 677,900
13 Hsuan-Ping CHANG 628,842
14 Pei-Yun CHIEN 563,450
T16 Hanna CHEN 546,745
T16 Ching HUANG 501,675
17 Jessica Peng 451,745
18 Chen, Hsuan 397,350
19 Tzu-Chi LIN 385,245
20 Hung, Juliana 375,165
21 Chia-Pei LEE 371,000
22 Lynn CHIU 351,733
23 I-Wen CHEN 333,400
24 Yang, Fei-Chien 332,365
25 Yi-Ting LAI 317,148
26 Yi-Ling LIANG 317,060
27 Hsin LEE 307,143
28 Chia-Wen TAI 299,177
29 Yi-Ching WU 286,750
30 Hsin-En TSAI 281,870
31 Ya-Chi CHANG 271,180
32 Pei-Ying TSAI 266,000
33 Lin, Shu-Lin 261,600
34 Ai-Chen KUO 258,638
35 Meng-Chu CHEN 247,783
36 Cih-Hui CHEN 225,540
37 Tai-Ling LEE 221,238
38 Chih-Min CHEN 208,220
39 Pei-Wen HUANG 199,673
40 Chou, Yi-Tsen 192,063
41 Peng-Shan LIU 188,120
42 Pei-Lin YU 186,010
43 Ting, JUNE 180,945
44 Erica HUANG 180,650
45 Yang, Ya-Pin 170,850
46 Tu, Chun-Ting 166,268
47 Huang, Yu-Hsin 135,550
48 Ya-Ni TSENG 128,850
49 Chih-Yun WU 125,025
50 Yu-Ning HUANG 121,925
  123  

About TLPGA l Announcement l Contact us  l 
TLPGA台灣女子職業高爾夫協會