Home
Home contact us facebook IG twitter  
繁體中文版 english
About TLPGA Announcement TOURNAMENTS TEST INFO APPLY ONLINE Members Ranking
Home > Ranking
積分排名
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

from 2006 to 2011 were according to the points
 
Ranking of 2024 Update: 2024-06-11
Ranking
1 Pei-Yun CHIEN 2,500,000
2 Yu-Ju CHEN 2,079,442
3 Chen, Hsuan 1,693,867
4 Babe LIU 1,464,000
5 Shih, Cheng-Hsuan 1,372,900
6 Li-Ning WANG 1,131,500
7 Yu-Chiang HOU 1,068,600
8 Ho-Yu AN 1,012,112
9 Min LEE 928,000
10 Pei-Ying TSAI 926,650
11 Hsin LEE 915,650
12 Hung, Juliana 801,067
13 Ssu-Chia CHENG 774,000
14 Min-Jou CHEN 751,378
15 Wei-Ling HSU 722,500
16 Jessica Peng 643,900
17 Ching-Ling CHANG 628,550
18 Wu, Chia-Yen 583,667
19 Jo-Hua Hung 510,000
20 Ling-Jie CHEN 455,957
21 Han-Hsuan YU 415,700
22 Tzu-Yi CHANG 383,250
23 Phoebe YAO 379,190
24 Chih-Yun WU 364,642
25 Chou, Yi-Tsen 363,600
26 Ching HUANG 359,295
27 Tzu-Chi LIN 251,700
28 Tai, Yu-Shan 219,910
29 Chen TSENG 200,100
30 Chih-Min CHEN 198,767
31 Ya-Chi CHANG 175,200
32 Szu-Han CHEN 159,000
33 Vivian Chen 155,100
34 Tai-Ling LEE 134,067
35 Yang, Ya-Pin 122,875
36 Hanna CHEN 117,850
37 Chia-Pei LEE 94,450
38 Tu, Chun-Ting 91,943
39 I-Wen CHEN 86,425
40 Yu-Hsun WANG 74,525
41 Yi-Ting LAI 66,250
42 Peng-Shan LIU 61,167
43 Yi-Hui LIN 52,920
44 Yun-Ping LU 47,550
45 Yi-Han CHANG 44,357
46 Meng-Chu CHEN 44,075
47 Tsai-Ching TSENG 40,467
48 Huang, Yu-Hsin 38,975
49 Lynn CHIU 37,000
50 Hsuan-Ping CHANG 36,750
  1234  

About TLPGA l Announcement l Contact us  l 
TLPGA台灣女子職業高爾夫協會