Home
Home contact us facebook IG twitter  
繁體中文版 english
About TLPGA Announcement TOURNAMENTS TEST INFO APPLY ONLINE Members Ranking
Home > Ranking
積分排名
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

from 2006 to 2011 were according to the points
 
Ranking of 2024 Update: 2024-04-08
Ranking
T56 Ya-Ni TSENG 0
T56 Kwan-Chih LU 0
T56 Yu-Chun LIU 0
T56 Jhih-Yu CHI 0
T56 Jhih-Yu CHI 0
T56 Ching-Yun CHANG 0
T56 Hsin-Ning YEH 0
T56 Hsieh Yu LING 0
T56 Ai-Chen KUO 0
T56 Yuan-Jung CHU 0
T56 Pei-Yi NI 0
T56 Yu-An CHU 0
T56 Wan-Ting LAI 0
T56 Yueh-Li CHEN 0
T56 Li-Chen CHANG 0
T56 Yi-Yu CHENG 0
T56 Chao-Yu LIN 0
T56 Hsien-Wen HUANG 0
T56 Shu-Huai HUANG 0
T56 Yao-Yu YU 0
T56 Hsin-Yun CHUANG 0
T56 Lin-Shiuan CHEN 0
T56 Yen-Ling PAN 0
T56 Yu-Ning HUANG 0
T56 Pei-Wen HUANG 0
T56 Yi-Xin XIAO 0
T56 Hsuan-Ho HSING 0
T56 Yu-Hsin CHEN 0
T56 Xian-Yu WENG 0
T56 Zoe HUANG 0
T56 Scooby LIU 0
T56 Hsiao-Ling WU 0
T56 Shang-Fan HUANG 0
T56 Chiao-Yi CHANG 0
T56 Doris CHEN 0
T56 Cih-Hui CHEN 0
T56 Mayko Chwen WANG 0
T56 Wan-Pin HUANG 0
T56 Szu-Hsuan HUANG 0
T56 Yin-Jo CHEN 0
T56 Yin-Chen LO 0
T56 Motomi AOKI 0
T56 Chen, Min-Hsun 0
T56 Yeh, Hsin-Ping 0
T56 Heather Lin 0
T56 Lin, Jie- En 0
T56 Chiang, Wan-Yu 0
T56 Yang, Fei-Chien 0
T56 You-Jing LEE 0
T56 Huang, Hsiao-Han 0
  1234  

About TLPGA l Announcement l Contact us  l 
TLPGA台灣女子職業高爾夫協會