Home
Home contact us facebook IG twitter  
繁體中文版 english
About TLPGA Announcement TOURNAMENTS TEST INFO APPLY ONLINE Members Ranking
Home > Ranking
積分排名
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

from 2006 to 2011 were according to the points
 
Ranking of 2024 Update: 2024-05-20
Ranking
1 Pei-Yun CHIEN 2,500,000
2 Yu-Ju CHEN 2,027,442
3 Chen, Hsuan 1,693,867
4 Babe LIU 1,464,000
5 Yu-Chiang HOU 1,068,600
6 Li-Ning WANG 1,032,500
7 Ho-Yu AN 995,762
8 Min LEE 928,000
9 Pei-Ying TSAI 926,650
10 Shih, Cheng-Hsuan 832,900
11 Hung, Juliana 801,067
12 Ssu-Chia CHENG 774,000
13 Wei-Ling HSU 722,500
14 Min-Jou CHEN 718,678
15 Jessica Peng 643,900
16 Ching-Ling CHANG 628,550
17 Hsin LEE 627,650
18 Wu, Chia-Yen 583,667
19 Jo-Hua Hung 510,000
20 Ling-Jie CHEN 432,000
21 Han-Hsuan YU 395,000
22 Tzu-Yi CHANG 383,250
23 Chou, Yi-Tsen 363,600
24 Chih-Yun WU 345,967
25 Phoebe YAO 341,690
26 Ching HUANG 292,545
27 Tzu-Chi LIN 219,000
28 Tai, Yu-Shan 208,367
29 Ya-Chi CHANG 175,200
30 Chih-Min CHEN 166,067
31 Szu-Han CHEN 159,000
32 Chen TSENG 156,600
33 Tai-Ling LEE 134,067
34 Vivian Chen 117,600
35 Yang, Ya-Pin 104,200
36 Tu, Chun-Ting 80,400
37 Yu-Hsun WANG 74,525
38 I-Wen CHEN 67,750
39 Chia-Pei LEE 65,800
40 Yi-Ting LAI 49,000
41 Yun-Ping LU 47,550
42 Yi-Hui LIN 44,420
43 Meng-Chu CHEN 44,075
T44 Peng-Shan LIU 40,467
T44 Tsai-Ching TSENG 40,467
46 Lynn CHIU 37,000
47 Hanna CHEN 36,250
48 Meng-Chen KU 34,000
49 Ya-Chun CHANG 25,830
T50 Chia-Wen TAI 20,400
  1234  

About TLPGA l Announcement l Contact us  l 
TLPGA台灣女子職業高爾夫協會