Home
Home contact us facebook IG twitter  
繁體中文版 english
About TLPGA Announcement TOURNAMENTS TEST INFO APPLY ONLINE Members Ranking
Home > Ranking
積分排名
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

from 2006 to 2011 were according to the points
 
Ranking of 2022 Update: 2024-06-11
Ranking
47 Huang, Hsiao-Han 244,510
49 Pei-Wen HUANG 225,163
50 Ting, JUNE 222,750
52 Chih-Yun WU 215,521
55 Wan-Pin HUANG 205,450
56 Meng-Chu CHEN 197,100
57 Szu-Han CHEN 197,077
58 Chih-Min CHEN 159,500
59 Meng-Chen KU 154,110
60 Chi-Wen YOUNG 145,150
61 Ya-Huei LU 130,000
62 Shu-Huai HUANG 117,400
63 Cih-Hui CHEN 104,300
T64 Yueh-Chyn HUANG 90,000
T64 Yu-Chen HUANG 90,000
66 Hsuan-Ho HSING 86,700
67 You-Jing LEE 82,500
68 Mei-Chu CHANG 80,000
69 Hsien-Wen HUANG 67,650
T70 Mei-Chi CHENG 50,000
T70 Po-Hsia HO 50,000
72 Hui-Ting LIU 48,200
73 Chiang, Wan-Yu 46,000
74 Hsiu-Feng TSENG 45,000
75 Yen-Ling PAN 44,300
76 Yu-Ning HUANG 42,750
77 Hui-Fan HUANG 41,000
78 Chiou-Yang LEE 40,000
79 Bie-Shyun HUANG 34,000
80 Yu-Yu LIN 32,600
81 Yueh-Shuang CHEN 30,000
82 Yi-Chen LIU 26,000
83 Ya-Ni TSENG 24,533
84 Mei-Yun WANG 24,000
85 Hsi-Ruei CHENG 22,458
86 Mayko Chwen WANG 11,700
T87 Yuh-Huey LEE 10,000
T87 Yueh-Li CHEN 10,000
T89 Yu-Hwa PAN 0
T89 Chung-Chao LIN 0
T89 Ai Yu TU 0
T89 Ming-Yeh WU 0
T89 Angie TSAI 0
T89 Yu-Hsia TAI 0
T89 Li-Ying CHEN 0
T89 Chih-Hui LIU 0
T89 Wen-Lin LI 0
T89 Li-Sheh LU 0
T89 Szu-Hsuan HUANG 0
T89 Yin-Chen LO 0
  123  

About TLPGA l Announcement l Contact us  l 
TLPGA台灣女子職業高爾夫協會