Home
Home contact us facebook IG twitter  
繁體中文版 english
About TLPGA Announcement TOURNAMENTS TEST INFO APPLY ONLINE Members Ranking
Home > Ranking
積分排名
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

from 2006 to 2011 were according to the points
 
Ranking of 2017 Update: 2024-06-11
Ranking
T60 Li-Yun WANG 0
T60 Shu-Mian LU 0
T60 Ying-Yi WU 0
T60 Shu-Cheng LO 0
T60 Yu-Chen HUANG 0
T60 Eva CHANG 0
T60 Jui-Hui LEE 0
T60 Wen-Ying TSAI 0
T60 Chiou-Yang LEE 0
T60 Hsin-Ju LIU 0
T60 Hsiao-Chuan LU 0
T60 Li-Hsueh TANG 0
T60 Mei-Ling KUO 0
T60 Bin YU 0
T60 Wen-Pei CHANG 0
T60 Lin Yu PING 0
T60 Amy HUNG 0
T60 Anna YU 0
T60 Hsien-Hua CHEN 0
T60 Chia-Yu LIU 0
T60 Kwan-Chih LU 0
  123  

About TLPGA l Announcement l Contact us  l 
TLPGA台灣女子職業高爾夫協會