Home
Home contact us facebook IG twitter  
繁體中文版 english
About TLPGA Announcement TOURNAMENTS TEST INFO APPLY ONLINE Members Ranking
Home > Ranking
積分排名
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

from 2006 to 2011 were according to the points
 
Ranking of 2023 Update: 2024-04-08
Ranking
51 Yu-Chen HUANG 130,000
52 Pei-Lin YU 129,590
53 Lin, Shu-Lin 126,175
54 Erica HUANG 124,000
55 Wan-Pin HUANG 117,760
56 Huang, Yu-Hsin 114,579
57 Yi-Han CHANG 105,630
58 Meng-Chu CHEN 98,167
59 Yueh-Chyn HUANG 95,000
60 Huang, Hsiao-Han 94,300
61 Ting, JUNE 73,486
62 Cih-Hui CHEN 69,050
63 Yi-Ching WU 65,200
64 Hsi-Ruei CHENG 58,830
65 Chih-Min CHEN 53,500
66 Pei-Yun CHIEN 52,188
67 Hsiu-Feng TSENG 52,000
68 Mei-Chi CHENG 50,000
69 Chi-Wen YOUNG 44,797
70 Ya-Ni TSENG 43,250
71 Hsin-En TSAI 41,629
T72 Yuh-Huey LEE 10,000
T72 Li-Hsueh TANG 40,000
73 Mei-Chu CHANG 38,000
74 Bie-Shyun HUANG 34,000
T75 Mei-Yun WANG 32,000
T75 Hui-Fan HUANG 32,000
77 Chiou-Yang LEE 26,000
78 Yu-Ning HUANG 25,500
79 Po-Hsia HO 25,000
80 Yueh-Shuang CHEN 20,000
81 Yun-Hsuan HUNG 15,300
82 Chia-Shuo HU 13,350
83 Yun-Ping LU 10,050
T84 Ai Yu TU 10,000
T84 Hui-Fan HUANG 10,000
86 Yu-Ling HUANG 6,667
T87 Chieh-Ning HUNG 0
T87 Yu-Hwa PAN 0
T87 Chung-Chao LIN 0
T87 Ming-Yeh WU 0
T87 Angie TSAI 0
T87 Yu-Hsia TAI 0
T87 Yi-Chen LIU 0
T87 Li-Ying CHEN 0
T87 Chih-Hui LIU 0
T87 Wen-Lin LI 0
T87 Li-Sheh LU 0
T87 Yu-Chuan TAI 0
T87 Li-Yun WANG 0
  1234  

About TLPGA l Announcement l Contact us  l 
TLPGA台灣女子職業高爾夫協會