Home
Home contact us facebook IG twitter  
繁體中文版 english
About TLPGA Announcement TOURNAMENTS TEST INFO APPLY ONLINE Members Ranking
Home > TOURNAMENTS > Party Golfers Ladies Open > Player List & Draw Sheet
Latest
2022 WPG Ladies Open
May 19 - 21 (Thu. - Sat.)
Yearly
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 
Party Golfers Ladies Open
Tournament Information Player List & Draw Sheet Results News Photo Highlight
2021歡樂友緣女子公開賽 最終回合編組表 Final Round Pairing
立益高爾夫球場 Lily Golf &Country Club

      No 1 Tee          OUT      No 10 Tee               IN
1 06:40 33 張亞琦 Ya-Chi CHANG (TWN)  73 74 147 13 06:40 59 蔡宜儒 I-Ju TSAI (TWN) (A) 73 75 148
15 楊斐茜 Fei-Chien YANG (TWN)  74 74 148 9 陳子涵 Hanna CHEN (TWN)  75 74 149
3 陳 萱 Hsuan CHEN (TWN)  73 75 148 34 戴佑珊 Yu-Shan TAI (TWN)  77 72 149
2 06:50 14 伍以晴 Yi-Ching WU (TWN)  75 72 147 14 06:50 38 葉欣寧 Hsin-Ning YEH (TWN)  74 75 149
60 張婷諭 Ting-Yu CHANG (TWN) (A) 74 73 147 6 石澄璇 Cheng-Hsuan SHIH  (TWN)  74 75 149
29 吳曉玲 Hsiao-Ling WU (TWN)  74 73 147 35 涂郡庭 Chun-Ting TU (TWN)  76 74 150
3 07:00 5 李佳霈 Chia-Pei LEE (TWN)  73 73 146 15 07:00 1 林子麒 Tzu-Chi LIN (TWN)  75 75 150
32 林書林 Shu-Lin LIN (TWN)  72 74 146 53 邱譓芠 Hui-Wen CHIU (TWN) (A) 77 73 150
37 黃郁心 Yu-Hsin HUANG (TWN)  71 75 146 27 張瑄屏 Hsuan-Ping CHANG (TWN)  77 73 150
4 07:10 22 洪玉霖 Juliana HUNG (NZL)  76 70 146 16 07:10 54 陳品睎 Pin-Hsi CHEN (TWN) (A) 78 72 150
66 陳伶潔 Ling-Jie CHEN (TWN) (A) 76 70 146 36 黃舒淮 Edith HUANG (TWN)  73 77 150
45 丁子云 Zih-Yun TING (TWN)  75 71 146 56 曾 楨 Tseng CHEN (TWN) (A) 76 75 151
5 07:20 28 梁宜羚 Yi-Ling LIANG (TWN)  72 73 145 17 07:20 41 黃婉萍 Banai HUANG (TWN)  80 71 151
46 劉芃姍 Peng-Shan LIU (TWN)  71 74 145 42 楊亞賓 Ya-Pin YANG (TWN)  75 77 152
8 陳孟竺 Meng-Chu CHEN (TWN)  72 73 145 48 溫 娣 Ti WEN (TWN)  78 74 152
6 07:30 11 邱齡緹 Lynn CHIU (TWN)  74 70 144 18 07:30 17 潘彥伶 Ruby PAN (TWN)  76 77 153
10 郭艾榛 Ai-Chen KUO (TWN)  74 71 145 31 黃賢雯 Hsien-Wen HUANG (TWN)  76 77 153
18 陳敏柔 Min-Jou CHEN (TWN)  73 72 145 68 古孟宸 Meng-Chen KU (TWN) (A)* 77 76 153
7 07:40 4 李 欣 Hsin LEE (TWN)  70 72 142 19 07:40 55 葉家儒 Chia-Ju YEH (TWN) (A) 79 74 153
7 王莉甯 Li-Ning WANG (TWN)  70 73 143 49 劉慧庭 Hui-Ting LIU (TWN)  78 76 154
2 張靖翎 Ching-Ling CHANG (TWN)  75 69 144 57 黃品菲 Pin-Fei HUANG (TWN) (A) 82 72 154
8 07:50 50 黃亭瑄 Ting-Hsuan HUANG (TWN) (A) 76 66 142 20 07:50 40 翁莧馭 Xian-Yu WENG (TWN)  75 80 155
16 賴怡廷 Yi-Ting LAI  (TWN)  72 70 142 23 陳薇安 Vivian CHEN (TWN) (A) 78 77 155
47 黃郁評 Erica HUANG (TWN)  71 71 142 52 汪天茵 Tien-In UANG (TWN) (A) 73 82 155
9 08:00 21 吳佳晏 Chia-Yen WU (TWN)  67 64 131 21 08:00 13 吳芷昀 Chih-Yun WU (TWN)  74 81 155
19 蔡欣恩 Hsin-En TSAI (TWN)  72 68 140 69 江雨璇 Yu-Hsuan CHIANG (TWN) (A)* 80 78 158
25 戴嘉汶 Chia-Wen TAI (TWN)  69 72 141          
下載 2021歡樂友緣女子公開賽 最終回合編組表 Final Round Pairing


 

2021歡樂友緣女子公開賽 第二回合編組表 Round 2 Pairing
立益高爾夫球場 Lily Golf &Country Club

      No 1 Tee          OUT      No 10 Tee               IN
1 06:40 9 陳子涵 Hanna CHEN (TWN)  75     13 06:40 50 黃亭瑄 Ting-Hsuan HUANG (TWN) (A) 76   
17 潘彥伶 Ruby PAN (TWN)  76     22 洪玉霖 Juliana HUNG (NZL)  76    
56 曾 楨 Tseng CHEN (TWN) (A) 76     66 陳伶潔 Ling-Jie CHEN (TWN) (A) 76   
2 06:50 45 丁子云 Zih-Yun TING (TWN)  75     14 06:50 35 涂郡庭 Chun-Ting TU (TWN)  76    
14 伍以晴 Yi-Ching WU (TWN)  75     31 黃賢雯 Hsien-Wen HUANG (TWN)  76    
2 張靖翎 Ching-Ling CHANG (TWN)  75     68 古孟宸 Meng-Chen KU (TWN) (A)* 77   
3 07:00 42 楊亞賓 Ya-Pin YANG (TWN)  75     15 07:00 34 戴佑珊 Yu-Shan TAI (TWN)  77   
40 翁莧馭 Xian-Yu WENG (TWN)  75     53 邱譓芠 Hui-Wen CHIU (TWN) (A) 77    
1 林子麒 Tzu-Chi LIN (TWN)  75     27 張瑄屏 Hsuan-Ping CHANG (TWN)  77   
4 07:10 38 葉欣寧 Hsin-Ning YEH (TWN)  74     16 07:10 48 溫 娣 Ti WEN (TWN)  78   
11 邱齡緹 Lynn CHIU (TWN)  74     39 蕭苡芯 Yi-Xin XIAO (TWN)  78    
60 張婷諭 Ting-Yu CHANG (TWN) (A) 74     54 陳品睎 Pin-Hsi CHEN (TWN) (A) 78   
5 07:20 15 楊斐茜 Fei-Chien YANG (TWN)  74     17 07:20 63 陳芸禾 Yun-He CHEN (TWN) (A) 78   
6 石澄璇 Cheng-Hsuan SHIH  (TWN)  74     23 陳薇安 Vivian CHEN (TWN) (A) 78    
10 郭艾榛 Ai-Chen KUO (TWN)  74     49 劉慧庭 Hui-Ting LIU (TWN)  78   
6 07:30 52 汪天茵 Tien-In UANG (TWN) (A) 73     18 07:30 55 葉家儒 Chia-Ju YEH (TWN) (A) 79   
29 吳曉玲 Hsiao-Ling WU (TWN)  74     12 李黛翎 Tai-Ling LEE (TWN)  79    
13 吳芷昀 Chih-Yun WU (TWN)  74     58 胡家碩 Chia-Shuo HU (TWN) (A) 79   
7 07:40 5 李佳霈 Chia-Pei LEE (TWN)  73     19 07:40 51 江語葳 Yu-Wei CHIANG (TWN) (A) 79   
3 陳 萱 Hsuan CHEN (TWN)  73     69 江雨璇 Yu-Hsuan CHIANG (TWN) (A)* 80    
18 陳敏柔 Min-Jou CHEN (TWN)  73     41 黃婉萍 Banai HUANG (TWN)  80   
8 07:50 36 黃舒淮 Edith HUANG (TWN)  73     20 07:50 62 洪阡瑋 Olivia HUNG (TWN) (A) 81   
33 張亞琦 Ya-Chi CHANG (TWN)  73     20 余珮琳 Pei-Lin YU (TWN)  81    
59 蔡宜儒 I-Ju TSAI (TWN) (A) 73     24 陳宥竹 Yu-Chu CHEN (TWN) (A) 81   
9 08:00 16 賴怡廷 Yi-Ting LAI  (TWN)  72     21 08:00 57 黃品菲 Pin-Fei HUANG (TWN) (A) 82   
28 梁宜羚 Yi-Ling LIANG (TWN)  72     30 黃珮雯 Pei-Wen HUANG (TWN)  82    
32 林書林 Shu-Lin LIN (TWN)  72     44 黃筱涵 Hsiao-Han HUANG (TWN)  82   
10 08:10 46 劉芃姍 Peng-Shan LIU (TWN)  71     22 08:10 64 謝宜庭 Yi-Ting HSIEH (TWN) (A) 82   
8 陳孟竺 Meng-Chu CHEN (TWN)  72     65 陳 襄 Annika CHEN (TWN) (A) 82    
19 蔡欣恩 Hsin-En TSAI (TWN)  72     43 邢宣和 Hsuan-Ho HSING (TWN)  83   
11 08:20 7 王莉甯 Li-Ning WANG (TWN)  70     23 08:20 26 周怡岑 Yi-Tsen CHOU (TWN)  83   
47 黃郁評 Erica HUANG (TWN)  71     70 劉若瑄 Jo-Hsuan LIU (TWN) (A)* 84    
37 黃郁心 Yu-Hsin HUANG (TWN)  71     61 鄭熙叡 Hsi-Ruei CHENG (TWN) (A) 84   
12 08:30 21 吳佳晏 Chia-Yen WU (TWN)  67                  
25 戴嘉汶 Chia-Wen TAI (TWN)  69              
4 李 欣 Hsin LEE (TWN)  70              
下載 2021歡樂友緣女子公開賽 第二回合編組表 Round 2 Pairing

 

2021歡樂友緣女子公開賽 第一回合編組表 Round 1 Pairing
立益高爾夫球場 Lily Golf &Country Club

      No 1 Tee          OUT      No 10 Tee               IN
1 06:40 47 黃郁評 Erica HUANG (TWN)        13 06:40 37 黃郁心 Yu-Hsin HUANG (TWN)      
42 楊亞賓 Ya-Pin YANG (TWN)        40 翁莧馭 Xian-Yu WENG (TWN)       
68 古孟宸 Meng-Chen KU (TWN) (A)*       57 黃品菲 Pin-Fei HUANG (TWN) (A)     
2 06:50 17 潘彥伶 Ruby PAN (TWN)        14 06:50 48 溫 娣 Ti WEN (TWN)       
29 吳曉玲 Hsiao-Ling WU (TWN)        34 戴佑珊 Yu-Shan TAI (TWN)       
69 江雨璇 Yu-Hsuan CHIANG (TWN) (A)*       55 葉家儒 Chia-Ju YEH (TWN) (A)     
3 07:00 8 陳孟竺 Meng-Chu CHEN (TWN)        15 07:00 39 蕭苡芯 Yi-Xin XIAO (TWN)      
13 吳芷昀 Chih-Yun WU (TWN)        36 黃舒淮 Edith HUANG (TWN)       
70 劉若瑄 Jo-Hsuan LIU (TWN) (A)*       53 邱譓芠 Hui-Wen CHIU (TWN) (A)     
4 07:10 1 林子麒 Tzu-Chi LIN (TWN)        16 07:10 15 楊斐茜 Fei-Chien YANG (TWN)      
33 張亞琦 Ya-Chi CHANG (TWN)        19 蔡欣恩 Hsin-En TSAI (TWN)       
54 陳品睎 Pin-Hsi CHEN (TWN) (A)       56 曾 楨 Tseng CHEN (TWN) (A)     
5 07:20 45 丁子云 Zih-Yun TING (TWN)        17 07:20 16 賴怡廷 Yi-Ting LAI  (TWN)      
14 伍以晴 Yi-Ching WU (TWN)        46 劉芃姍 Peng-Shan LIU (TWN)       
59 蔡宜儒 I-Ju TSAI (TWN) (A)       61 鄭熙叡 Hsi-Ruei CHENG (TWN) (A)     
6 07:30 5 李佳霈 Chia-Pei LEE (TWN)        18 07:30 4 李 欣 Hsin LEE (TWN)      
2 張靖翎 Ching-Ling CHANG (TWN)        20 余珮琳 Pei-Lin YU (TWN)       
62 洪阡瑋 Olivia HUNG (TWN) (A)       63 陳芸禾 Yun-He CHEN (TWN) (A)     
7 07:40 30 黃珮雯 Pei-Wen HUANG (TWN)        19 07:40 44 黃筱涵 Hsiao-Han HUANG (TWN)      
28 梁宜羚 Yi-Ling LIANG (TWN)        41 黃婉萍 Banai HUANG (TWN)       
23 陳薇安 Vivian CHEN (TWN) (A)       64 謝宜庭 Yi-Ting HSIEH (TWN) (A)     
8 07:50 6 石澄璇 Cheng-Hsuan SHIH  (TWN)        20 07:50 3 陳 萱 Hsuan CHEN (TWN)      
25 戴嘉汶 Chia-Wen TAI (TWN)        10 郭艾榛 Ai-Chen KUO (TWN)       
24 陳宥竹 Yu-Chu CHEN (TWN) (A)       65 陳 襄 Annika CHEN (TWN) (A)     
9 08:00 21 吳佳晏 Chia-Yen WU (TWN)        21 08:00 9 陳子涵 Hanna CHEN (TWN)      
38 葉欣寧 Hsin-Ning YEH (TWN)        22 洪玉霖 Juliana HUNG (NZL)       
50 黃亭瑄 Ting-Hsuan HUANG (TWN) (A)       66 陳伶潔 Ling-Jie CHEN (TWN) (A)     
10 08:10 18 陳敏柔 Min-Jou CHEN (TWN)        22 08:10 27 張瑄屏 Hsuan-Ping CHANG (TWN)      
7 王莉甯 Li-Ning WANG (TWN)        35 涂郡庭 Chun-Ting TU (TWN)       
67 王友函 Yu-Han WANG (TWN) (A)       11 邱齡緹 Lynn CHIU (TWN)      
11 08:20 43 邢宣和 Hsuan-Ho HSING (TWN)        23 08:20 26 周怡岑 Yi-Tsen CHOU (TWN)      
49 劉慧庭 Hui-Ting LIU (TWN)        52 汪天茵 Tien-In UANG (TWN) (A)      
60 張婷諭 Ting-Yu CHANG (TWN) (A)               
12 08:30 32 林書林 Shu-Lin LIN (TWN)        24 08:30 31 黃賢雯 Hsien-Wen HUANG (TWN)       
12 李黛翎 Tai-Ling LEE (TWN)        51 江語葳 Yu-Wei CHIANG (TWN) (A)      
58 胡家碩 Chia-Shuo HU (TWN) (A)                
下載 2021歡樂友緣女子公開賽 第一回合編組表 Round 1 Pairing

 

2021 歡樂友緣女子公開賽選手名單
Party Golfers Ladies Open F對inal Field
No. Name 中文 國籍Nat. Pro/Am 備註  Remark
1 Tzu-Chi LIN 林子麒 TWN  
2 Ching-Ling CHANG 張靖翎 TWN  
3 Hsuan CHEN 陳 萱 TWN  
4 Hsin LEE 李 欣 TWN  
5 Chia-Pei LEE 李佳霈 TWN  
6 Cheng-Hsuan SHIH  石澄璇 TWN  
7 Li-Ning WANG 王莉甯 TWN  
8 Meng-Chu CHEN 陳孟竺 TWN  
9 Hanna CHEN 陳子涵 TWN  
10 Ai-Chen KUO 郭艾榛 TWN  
11 Lynn CHIU 邱齡緹 TWN  
12 Tai-Ling LEE 李黛翎 TWN  
13 Chih-Yun WU 吳芷昀 TWN  
14 Yi-Ching WU 伍以晴 TWN  
15 Fei-Chien YANG 楊斐茜 TWN  
16 Yi-Ting LAI  賴怡廷 TWN  
17 Ruby PAN 潘彥伶 TWN  
18 Min-Jou CHEN 陳敏柔 TWN  
19 Hsin-En TSAI 蔡欣恩 TWN  
20 Pei-Lin YU 余珮琳 TWN  
21 Chia-Yen WU 吳佳晏 TWN  
22 Juliana HUNG 洪玉霖 NZL  
23 Vivian CHEN 陳薇安 TWN (A) TLPGA Invite
24 Yu-Chu CHEN 陳宥竹 TWN (A) TLPGA Invite
25 Chia-Wen TAI 戴嘉汶 TWN  
26 Yi-Tsen CHOU 周怡岑 TWN  
27 Hsuan-Ping CHANG 張瑄屏 TWN  
28 Yi-Ling LIANG 梁宜羚 TWN  
29 Hsiao-Ling WU 吳曉玲 TWN  
30 Pei-Wen HUANG 黃珮雯 TWN  
31 Hsien-Wen HUANG 黃賢雯 TWN  
32 Shu-Lin LIN 林書林 TWN  
33 Ya-Chi CHANG 張亞琦 TWN  
34 Yu-Shan TAI 戴佑珊 TWN  
35 Chun-Ting TU 涂郡庭 TWN  
36 Edith HUANG 黃舒淮 TWN  
37 Yu-Hsin HUANG 黃郁心 TWN  
38 Hsin-Ning YEH 葉欣寧 TWN  
39 Yi-Xin XIAO 蕭苡芯 TWN  
40 Xian-Yu WENG 翁莧馭 TWN  
41 Banai HUANG 黃婉萍 TWN  
42 Ya-Pin YANG 楊亞賓 TWN  
43 Hsuan-Ho HSING 邢宣和 TWN  
44 Hsiao-Han HUANG 黃筱涵 TWN  
45 Zih-Yun TING 丁子云 TWN  
46 Peng-Shan LIU 劉芃姍 TWN  
47 Erica HUANG 黃郁評 TWN  
48 Ti WEN 溫 娣 TWN  
49 Hui-Ting LIU 劉慧庭 TWN  
50 Ting-Hsuan HUANG 黃亭瑄 TWN (A) 台巡業餘排名1
51 Yu-Wei CHIANG 江語葳 TWN (A) 台巡業餘排名2
52 Tien-In UANG 汪天茵 TWN (A) 台巡業餘排名4
53 Hui-Wen CHIU 邱譓芠 TWN (A) 台巡業餘排名5
54 Pin-Hsi CHEN 陳品睎 TWN (A) 台巡業餘排名10
55 Chia-Ju YEH 葉家儒 TWN (A) 台巡業餘排名13
56 Tseng CHEN 曾 楨 TWN (A) 台巡業餘排名T14
57 Pin-Fei HUANG 黃品菲 TWN (A) 台巡業餘排名17
58 Chia-Shuo HU 胡家碩 TWN (A) 台巡業餘排名19
59 I-Ju TSAI 蔡宜儒 TWN (A) 台巡業餘排名20
60 Ting-Yu CHANG 張婷諭 TWN (A) 台巡業餘排名23
61 Hsi-Ruei CHENG 鄭熙叡 TWN (A) 台巡業餘排名31
62 Olivia HUNG 洪阡瑋 TWN (A) 台巡業餘排名47
63 Yun-He CHEN 陳芸禾 TWN (A) 台巡業餘排名T60
64 Ling-Hsuan HUANG 黃翎瑄 TWN (A) 台巡業餘排名67
65 Yi-Ting HSIEH 謝宜庭 TWN (A) 台巡業餘排名69
66 Annika CHEN 陳 襄 TWN (A) 台巡業餘排名T70
67 Ling-Jie CHEN 陳伶潔 TWN (A) 世界排名135
68 Yu-Han WANG 王友函 TWN (A) 差點6
69 Meng-Chen KU 古孟宸 TWN (A) Pro-Test
70 Yu-Hsuan CHIANG 江雨璇 TWN (A) Pro-Test
71 Jo-Hsuan LIU 劉若瑄 TWN (A) Pro-Test


About TLPGA l Announcement l Contact us l 
TLPGA台灣女子職業高爾夫協會