Home
Home contact us facebook IG twitter  
繁體中文版 english
About TLPGA Announcement TOURNAMENTS TEST INFO APPLY ONLINE Members Ranking
Home > TOURNAMENTS > Party Golfers Ladies Open > Player List & Draw Sheet
Latest
Anvaya Cove Ladies International 2023
Febuary 22 - 24 (Wed. - Fri.)
Yearly
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 
Party Golfers Ladies Open download
Tournament Information Player List & Draw Sheet Results News Photo Highlight
2015 Party Golfers Open FINAL ROUND DRAW SHEET
No 1 Tee                  OUT  No 10 Tee                IN
1 07:00 25 佩娜帕 Pennapa PULSAWATH(THA) 76 74 150 13 07:00 75 張美珠 Mei-Chu CHANG(TWN) 75 76 151
13 薩娜朋 Saraporn CHAMCHOI(THA) 77 73 150 54 陳萱 Hsuan CHEN (TWN)(A) 75 76 151
65 黃婉萍 Wan-Ping HUANG(TWN)(A) 74 76 150 68 潘恒 Aretha Herng PAN(MAS) 75 76 151
2 07:09 9 潘彥伶 Yen-Ling PAN(TWN) 74 75 149 14 07:09 5 郭艾榛 Ai-Chen KUO(TWN) 77 74 151
43 翁莉婷 Liting WENG(TWN) 73 76 149 88 梁瀠心 Ying-Hsin LIANG(TWN)(A) 78 73 151
99 劉書吟 Shu-Yin LIU(TWN)(PT) 73 76 149 63 吳曉玲 Hsiao-Ling WU(TWN)(A) 73 78 151
3 07:18 16 黃舒淮 Shu-Huai HUANG(TWN) 76 73 149 15 07:18 36 李欣 Hsin LEE(TWN) 79 72 151
69 黃珮雯 Pei-Wen HUANG(TWN) 75 74 149 51 周咨佑 Tzu-Yu CHOU(TWN)(A) 75 77 152
67 內山久美 Kumi UCHIYAMA(JPN) 75 74 149 60 邢宣和 Hsuan-Ho HSING(TWN) 75 77 152
4 07:27 24 塔娜朋 Tanaporn KONGKIATKRAI(THA) 73 75 148 16 07:27 98 娜丁 Nadine SMITH(AUS) 77 75 152
3 石惠如 Huei-Ju SHIH(TWN) 72 76 148 38 蘇苡彤 Sky SU(TWN) 79 73 152
8 林子麒 Tzu-Chi LIN(TWN) 76 73 149 84 陳琳璇 Lin-Shiuan CHEN(TWN) 76 77 153
5 07:36 53 陳靜慈 Ching-Tzu CHEN(TWN)(A) 75 73 148 17 07:36 97 張亞琦 Ya-Chi CHANG(TWN)(A) 77 76 153
17 葉欣寧 Hsin-Ning YEH(TWN) 74 74 148 57 姍娜翠 Thanuttra BOONRAKSASAT(THA) 75 78 153
22 鄭宜宥 Yi-Yu CHENG(TWN) 73 75 148 37 李佳霈 Chia-Pei LEE(TWN) 74 79 153
6 07:45 73 黃靖 Ching HUANG(TWN) 73 74 147 18 07:45 28 黃郁寧 Yu-Ning HUANG(TWN) 78 75 153
56 伍以晴 Yi-Ching WU(TWN)(A) 73 74 147 100 黃以柔 Zoe HUANG(TWN)(PT) 77 76 153
70 李睿璱 Ye-Seul LEE(KOR) 76 72 148 96 查裕塔 Chayuda SINGHSUWAN(THA) 79 74 153
7 07:54 11 余珮琳 Pei-Lin YU(TWN) 75 72 147 19 07:54 44 涂郡庭 Chun-Ting TU(TWN)(A) 76 78 154
12 陳孟竺 Meng-Chu CHEN(TWN) 74 73 147 40 朱苑鎔 Yuan-Jung CHU(TWN) 78 76 154
33 陳子涵 Hanna CHEN(TWN) 73 74 147 48 侯羽薔 Yu-Chiang HOU (TWN)(A) 73 81 154
8 08:03 74 珍雅 Janya MORRAKOTPAN(THA) 72 72 144 20 08:03 10 陳思涵 Szu-Han CHEN(TWN) 81 73 154
7 謝瑀玲 Yu-Ling HSIEH(TWN) 71 73 144 83 張莉淩 Li-Ling CHANG(TWN)(A) 77 78 155
61 蔡欣恩 Hsin-En TSAI(TWN)(A) 70 76 146 87 劉京儒 Ching-Ju LIU(TWN) 78 77 155
9 08:12 47 俞涵軒 Han-Hsuan YU (TWN)(A) 71 72 143 21 08:12 26 莊欣耘 Hsin-Yun CHUANG(TWN) 74 81 155
2 錢珮芸 Pei-Yun CHIEN(TWN) 76 68 144 35 李黛翎 Tai-Ling LEE(TWN) 78 77 155
18 黃賢雯 Hsien-Wen HUANG(TWN) 73 71 144 78 張子怡 Tzu-Yi CHANG(TWN)(A) 73 82 155
10 08:21 30 瓦娜薩瑞 Wannasiri SIRISAMPANT(THA) 72 70 142 22 08:21 101 莎露塔雅 Saruttaya NGAM-USAWAN(THA) 79 76 155
82 陸珈臻 Dianne LUKE(MAS) 71 71 142 31 邱齡緹 Lynn CHIU(TWN) 74 82 156
42 陳宇茹 Yu-Ju CHEN(TWN) 74 69 143 20 黃玥珡 Yueh-Chyn HUANG(TWN) 78 78 156
11 08:30 15 張瑄屏 Hsuan-Ping CHANG(TWN) 71 70 141 23 08:30 21 翁子琁 Yvonne WENG(TWN) 78 78 156
6 梁宜羚 Yi-Lin LIANG(TWN) 66 75 141 92 陳寅柔 Yin-Jo CHEN(TWN)(A) 79 77 156
19 蒂蒂亞 Titiya PLUCKSATAPORN(THA) 68 73 141     
12 08:39 1 呂雅惠 Ya-Huei LU(TWN) 69 69 138 24 08:39 27 黃璧洵 Bie-Shyun HUANG(TWN) 80 76 156
76 賴怡廷 Yi-Ting LAI(TWN)(A) 67 71 138 62 毛怜絜 Ling-Chieh MAO(TWN)(A) 81 75 156
46 蔡佩穎 Pei-Ying TSAI(TWN) 71 70 141     
 Download 2015 Party Golfers Open FINAL ROUND DRAW SHEET

 


< Download >
 

2015 Party Golfers Open FIRST ROUND DRAW SHEET
No 1 Tee                  OUT  No 10 Tee                IN
1 07:00 42 陳宇茹 Yu-Ju CHEN(TWN)       16 07:00 43 翁莉婷 Liting WENG(TWN)      
45 陳怡安 I-An CHEN(TWN)       57 姍娜翠 Thanuttra BOONRAKSASAT(THA)      
56 伍以晴 Yi-Ching WU(TWN)(A)       61 蔡欣恩 Hsin-En TSAI(TWN)(A)      
2 07:09 40 朱苑鎔 Yuan-Jung CHU(TWN)       17 07:09 87 劉京儒 Ching-Ju LIU(TWN)      
60 邢宣和 Hsuan-Ho HSING(TWN)       69 黃珮雯 Pei-Wen HUANG(TWN)      
55 陳伶潔 Ling-Jie CHEN(TWN)(A)       62 毛怜絜 Ling-Chieh MAO(TWN)(A)      
3 07:18 38 蘇苡彤 Sky SU(TWN)       18 07:18 39 倪珮儀 Pei-Yi NI(TWN)      
67 內山久美 Kumi UCHIYAMA(JPN)       70 李睿璱 Ye-Seul LEE(KOR)      
54 陳萱 Hsuan CHEN (TWN)(A)       63 吳曉玲 Hsiao-Ling WU(TWN)(A)      
4 07:27 26 莊欣耘 Hsin-Yun CHUANG(TWN)       19 07:27 28 黃郁寧 Yu-Ning HUANG(TWN)      
68 潘恒 Aretha Herng PAN(MAS)       72 唐席娜 Thi Nhung TANG (VNM)      
53 陳靜慈 Ching-Tzu CHEN(TWN)(A)       64 吳芷昀 Chih-Yun WU(TWN)(A)      
5 07:36 8 林子麒 Tzu-Chi LIN(TWN)       20 07:36 25 佩娜帕 Pennapa PULSAWATH(THA)      
9 潘彥伶 Yen-Ling PAN(TWN)       73 黃靖 Ching HUANG(TWN)      
52 周翊庭 Yi-Ting CHOU(TWN)(A)       65 黃婉萍 Wan-Ping HUANG(TWN)(A)      
6 07:45 101 莎露塔雅 Saruttaya NGAM-USAWAN(THA)       21 07:45 24 塔娜朋 Tanaporn KONGKIATKRAI(THA)      
27 黃璧洵 Bie-Shyun HUANG(TWN)       74 珍雅 Janya MORRAKOTPAN(THA)      
100 黃以柔 Zoe HUANG(TWN)(PT)       76 賴怡廷 Yi-Ting LAI(TWN)(A)      
7 07:54 32 鎮西まゆみ Mayumi CHINZEI(JPN)       22 07:54 13 薩娜朋 Saraporn CHAMCHOI(THA)      
20 黃玥珡 Yueh-Chyn HUANG(TWN)       75 張美珠 Mei-Chu CHANG(TWN)      
99 劉書吟 Shu-Yin LIU(TWN)(PT)       78 張子怡 Tzu-Yi CHANG(TWN)(A)      
8 08:03 2 錢珮芸 Pei-Yun CHIEN(TWN)       23 08:03 37 李佳霈 Chia-Pei LEE(TWN)      
11 余珮琳 Pei-Lin YU(TWN)       77 邱絜琳 Chieh-Lin CHIU(TWN)      
15 張瑄屏 Hsuan-Ping CHANG(TWN)       81 章巧宜 Chiao-Yi CHANG(TWN)(A)      
9 08:12 1 呂雅惠 Ya-Huei LU(TWN)       24 08:12 16 黃舒淮 Shu-Huai HUANG(TWN)      
3 石惠如 Huei-Ju SHIH(TWN)       82 陸珈臻 Dianne LUKE(MAS)      
5 郭艾榛 Ai-Chen KUO(TWN)       83 張莉淩 Li-Ling CHANG(TWN)(A)      
10 08:21 6 梁宜羚 Yi-Lin LIANG(TWN)       25 08:21 18 黃賢雯 Hsien-Wen HUANG(TWN)      
7 謝瑀玲 Yu-Ling HSIEH(TWN)       84 陳琳璇 Lin-Shiuan CHEN(TWN)      
44 涂郡庭 Chun-Ting TU(TWN)(A)       86 羅尹楨 Yin-Chun LO(TWN)(A)      
11 08:30 10 陳思涵 Szu-Han CHEN(TWN)       26 08:30 19 蒂蒂亞 Titiya PLUCKSATAPORN(THA)      
12 陳孟竺 Meng-Chu CHEN(TWN)       85 大久保有穗 Yuho OKUBO(JPN)      
47 俞涵軒 Han-Hsuan YU (TWN)(A)       88 梁瀠心 Ying-Hsin LIANG(TWN)(A)      
12 08:39 17 葉欣寧 Hsin-Ning YEH(TWN)       27 08:39 22 鄭宜宥 Yi-Yu CHENG(TWN)      
21 翁子琁 Yvonne WENG(TWN)       90 莎拉 Sarah HENDERSON(ENG)      
48 侯羽薔 Yu-Chiang HOU (TWN)(A)       91 蔡欣儒 Rebecca TSAI(TWN)(A)      
13 08:48 30 瓦娜薩瑞 Wannasiri SIRISAMPANT(THA)       28 08:48 31 邱齡緹 Lynn CHIU(TWN)      
46 蔡佩穎 Pei-Ying TSAI(TWN)       89 劉芋君 Yu-Chun LIU(TWN)      
49 陳奕融 Steffi CHERN(TWN)(A)       92 陳寅柔 Yin-Jo CHEN(TWN)(A)      
14 08:57 33 陳子涵 Hanna CHEN(TWN)       29 08:57 34 黃慧芳 Hui-Fan HUANG(TWN)      
98 娜丁 Nadine SMITH(AUS)       94 王琪 Chi WANG(TWN)      
50 吳佳瑩 Chia-Ying WU(TWN)(A)       95 許諾心 No-Hsin HSU(TWN)(A)      
15 09:06 35 李黛翎 Tai-Ling LEE(TWN)       30 09:06 36 李欣 Hsin LEE(TWN)      
93 黃上芳 Shang-Fan HUANG(TWN)       96 查裕塔 Chayuda SINGHSUWAN(THA)      
51 周咨佑 Tzu-Yu CHOU(TWN)(A)       97 張亞琦 Ya-Chi CHANG(TWN)(A)      
 Download 2015 Party Golfers Open FIRST ROUND DRAW SHEET

 About TLPGA l Announcement l Contact us l 
TLPGA台灣女子職業高爾夫協會